Publicacions

Revista d’Arqueologia de Ponent (RAP)

La Revista d’Arqueologia de Ponent (RAP) és la publicació anual d'accès obert de la Unitat d’Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d’Història de la Universitat de Lleida. S’edita mitjançant un conveni de col·laboració amb la Paeria-Ajuntament de Lleida i la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.

La RAP publica preferentment articles sobre Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Península Ibèrica i sobre les seves relacions amb Europa i el Mediterrani tant a nivell teòric i metodològic com de presentació de resultats d’excavacions, síntesis o estudis crítics. La llengua de la revista  és el català i rep articles en totes les llengües oficials de l’Estat, així com en anglès, italià, francès i alemany. Aplica un sistema d’avaluació externa per a cadascun dels treballs rebuts (revisió d'experts doble-cega).

Revista “Espai i Temps”

Col·lecció d’aparició regular que recull en forma de monografia els resultats obtinguts de la recerca en diferents àmbits del coneixement com ara la història, l’antropologia, l’art, la geografia, la sociologia i en d’altres afins o relacionats amb aquests.

Revista “Imago Temporis”

Amb l'esperit de contribuir a una renovació dels estudis medievals, la revista posa especial èmfasi als diferents aspectes conceptuals que constituïen la civilització medieval, i més concretament, l'estudi de l'àrea mediterrània. A més, intenta promoure una reflexió sobre l'Edat Mitjana o les maneres d'enfocar aquest període.

   Darrera modificació: