Departament d'Història

El Departament d’Història de la Universitat de Lleida neix el 1995 arran de la divisió de l’antic Departament de Geografia i Història en tres nous Departaments. En forma part el  professorat de les àrees de Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Contemporània i Història Econòmica. Quant a la docència, les clases s’imparteixen, majoritàriament, al Grau d’Història, al Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art, compartit amb la Universitat Oberta de Catalunya, i al Màster d’Identitat Europea Medieval, titulacions de la Facultat de Lletres. Altrament, també participem en graus de la Facultats d’Educació, Psicologia i Treball Social, i de la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Quant a la investigació, el professorat del Departament destaca pel nombre i importància dels projectes de recerca d’abast nacional i internacional, així com per la difusió dels seus resultats mitjançant diferents publicacions i l’organització i participació en congressos i jornades científiques arreu. És, altrament, nombrosa, també, la participació i implicació  dels membres del Departament en l’activitat social i cultural de la ciutat i el territori de Lleida.

El Departament ha tingut diferents directors des de la seva fundació ençà: el Dr. Manuel  Lladonosa, en dues ocasions (1995-2001 i 2007-2010), el Dr. Jaume Barrull (2001-2004), el Dr. Enric Vicedo (2004-2007), el Dr. Joan B. López (2010-2016), el Dr. Joan J. Busqueta (2016-2019), la Dra. Natàlia Alonso (2019-2020) i el Dr. Pere Benito des del mes de març de 2020.